Danina solidarnościowa 2021- kto zapłaci?

Wprowadzenie daniny solidarnościowej i wydarzeniom z nią związanym towarzyszyło wiele kontrowersji. Jednak danina już od dwóch lat jest częścią polskiego systemu podatkowego. Ostatnie propozycje zmian w daninie solidarnościowej powodują, że warto wiedzieć kto ją zapłaci w 2021 roku.

Czym jest danina solidarnościowa?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2019 roku, daninę zapłacą wszystkie osoby, których dochód (po odpowiednich odliczeniach) przekroczy milion złotych na rok. Osoby, które chcą zajrzeć do źródeł prawa, powinny sprawdzić nowo wprowadzonym rozdziale 6a w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, że nowy podatek nie jest częścią podatku dochodowego, więc ani go nie rozliczymy jako koszty, ani tym bardziej nie możemy uznać, że danina solidarnościowa jest podatkiem dochodowym.

Osoby, które zarabiają więcej niż milion złotych będą musiały zapłacić 4% podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Obowiązek podatkowy dotyczy również obcokrajowców osiągających w Polsce przychody z określonych przez zamknięty katalog, źródeł. Daninę solidarnościową należy zapłacić do 30 kwietnia każdego roku. Warto wiedzieć, że podobną do daniny solidarnościowej, opłatę lub dodatek do podatku, muszą płącić praktycznie wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej.

Po co wprowadzono daninę solidarnościową?

Wprowadzeniu daniny solidarnościowej towarzyszyło powołanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. SFWON finansowany przez daninę solidarnościową będzie zajmował się wsparciem społecznym, zawodowym lub zdrowotnym osób niepełnosprawnych. Dotychczasowy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczył wyłącznie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych i według ustawodawców nie był wystarczający. Danina solidarnościowa jest więc dodatkowym środkiem umożliwiających realizację praw osób niepełnosprawnych.

Niektórzy wskazują, że danina solidarnościowa została wprowadzona jako element strajku osób niepełnosprawnych. Nie wiadomo jednak czy strajk tylko nie przyspieszył prac. Projekt miał być przedmiotem rządowego Planu Zrównoważonego Rozwoju.

Kto i ile zapłaci daniny solidarnościowej?

Daninę solidarnościową będą musiały zapłacić wszystkie osoby, które przekraczają po odliczeniach dochód miliona złotych. Wyłączone od obliczenia podstawy opodatkowania daniną są między innymi dochody z niektórych zysków kapitałowych (np. dywidendy, ale sprzedaż papierów wartościowych już nie), zbycia nieruchomości czy nieujawnionych źródeł dochodu. Ryczałtowcy (osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy) również nie zapłacą daniny solidarnościowej.

Do obliczenia podstawy opodatkowania daniną należy uwzględnić wszystkie dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ponadto należy uwzględnić wszystkie dochody ze zbycia papierów wartościowych i instrumentów finansowych, z działalności gospodarczej oraz z zagranicznej spółki kontrolowanej. Podstawę do obliczenia wysokości daniny solidarnościowej stanowią wszystkie wymienione wcześniej, ale muszą one łącznie przekraczać milion złotych. Należy jednak je pomniejszyć o wszystkie odliczenia od dochodów kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, dywidendy ze spółki zagranicznej lub zbycia udziału w zagranicznej spółce. Należy pamiętać, że inne odliczenia przy zapłacie daniny solidarnościowej nie są uwzględniane. Tak więc wszystkie np. ulga rehabilitacyjna nie będzie pomniejszać stawki daniny solidarnościowej. Natomiast wysokość daniny solidarnościowej w 2021 roku i każdym poprzednim jest ustalana na podstawie kwoty przekraczającej milion złotych.

Nie wiadomo co zmieni się po i w roku 2021. Być może stawka podatku zostanie podniesiona (wg niektórych do 8%). Niektórzy wskazują, że zmianie może ulec stawka pobierania daniny solidarnościowej. Niektórzy uważają, że daninę solidarnościową zapłacą wszystkie osoby z dochodem powyżej 250 tysięcy złotych rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *